Магазини за Обзавеждане “ИДЕЯ”

03.01.2011 Плевен

Магазини “ИДЕЯ” гр. Плевен – ул. “Асен Халачев”7    тел: 064/ 800 187 ; 800 339 ; 800 885 / 0878749994

факс:064800287    E-mail: [email protected]

< <