Мебелен магазин „Спартак“

16.12.2010 Ловеч

Мебелен магазин „Спартак“ гр. Ловеч – бул. България 49 , бл. Спартак 1  тел/факс 068 62 11 97, моб. 0886 84 90

36, 0886 56 20 84   e-mail: spartak49@mail.bg

<